Ke$ha for VIBE Magazine . photographs by Sarah McColgan